KAKO DA OSTVARITE BOLJE PRINOSE I SMANJITE TROŠKOVE PROIZVODNJE?

AGRIS

NAJPOUZDANIJI SAVEZNIK ZA USPEŠNU PROIZVODNJU
AGRIS je jedinstvena platforma za poljoprivredne proizvodjače čiji je cilj da omogući postizanje visokih i stabilnih prinosa zahvaljujući znanju. AGRIS je danas jedina platforma na tržištu koja je u svom razvoju i uspostavljanju imala kao bazu iskustvo, znanje i “seriju podataka” nastavno-naučnog kadra Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.
3,600+
Zadovoljnih korisnika
104
Elaborata
90+
Projekata
Znanje i iskustvo
Naš tim čine stručni profesori sa Poljoprivrednog fakulteta, čije iskustvo podržava veliki broj zadovoljnih korisnika koji su postali uspešni poljoprivrednici zahvaljujući našem pouzdanom savetu.
Digitalizacija
AGRIS je digitalni tehničko-tehnološki agronomski savetnik, a njegova posebna svrha je da pomogne naročito “malim proizvođačima” koji nisu u mogućnosti da digitalizuju svoju proizvodnju i ostvare konkurentske rezultate - AGRISOV GEOPORTAL

Personalizovane usluge
Saveti i preporuke stručnjaka Poljoprivrednog fakulteta su dostupne u realnom vremenu.
AGRIS ima za CILJ da obezbedi poljoprivrednim proizvođačima geopozicionirane "personalizovane usluge":
Digitalizacija parcela
Digitalizacija parcela se obavalja pomoću satelitskih i snimaka drona ili terenskim snimanjem, po upitu vlasnika parcele.
Digitalne rezultate analiza zemljišta
Digitalni rezultati analiza zemljišta koje se rade na Poljoprivrednom fakultetu za datu parcelu po upitu vlasnika parcele.
Daljinska i senzorska detekcija
Monitoring mikrometeoroloških uslova
Preporuke za monitoring mikrometeoroloških uslova i procena reprezentativnosti dostupnih meteoroloških podataka.
Formiranje VRA mapa
Formiranje VRA mapa uz geopozicioniranje poljoprivrednih inputa i prinosa po upitu vlasnika parcele.
Ekonomska analiza proizvodnje
Ekonomska analiza proizvodnje, po upitu vlasnika parcele.
Agrotehničke preporuke
Agrotehničke preporuke, po upitu vlasnika parcele.
Reojnizacija ratarske proizvodnje
Reojnizacija ratarske proizvodnje na bazi proizvodnih regionalnih uslova.
Rejonizacija voćarsko-vinogradarske proizvodnje
Rejonizacija voćarsko-vinogradarske proizvodnje na bazi proizvodnih regionalnih uslova.
Monitoring useva
Monitoring useva praćen tehničko-tehnološkim preporukama primene pesticida.

Monitoring u voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji
Monitoring u voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji uz tehnološko-tehničke preporuke.
AGRIS
Poljoprivredni fakultet
Trg Dositeja Obradovića 8,
21000 Novi Sad, Republika Srbija